Het Welsh Pony & Cob Magazine

Het Welsh Pony & Cob Magazine is het verenigingsblad van het Nederlands Welsh Pony & Cob Stamboek (NWPCS), een prachtig full color tijdschrift dat zes keer per jaar verschijnt en waarin tevens nieuws vanuit sectieclubs zoals Kring van Vrienden van de Welsh Mountain Pony, Welsh Cob Club Nederland en de Welsh Pony Fokvereniging De Kanaalstreek is opgenomen.

De Welsh pony is een zeer veelzijdig ponyras dat zes verschillende fokrichtingen kent waardoor we met recht kunnen zeggen dat het hier gaat om een familiepony bij uitstek. Het is een ideale rijpony voor zowel grote als kleine kinderen terwijl volwassenen uitstekend een Welsh Cob kunnen berijden, maar ook voor het aangespannen werk zijn de Welsh pony’s een ideale keuze.

Het Welsh Pony & Cob Magazine doet verslag van de evenementen van het NWPCS en de genoemde sectieclubs, daarnaast is er aandacht voor fokkerij gerelateerde interviews en achtergronden, veterinaire en juridische onderwerpen, sport, praktische zaken en historische (fokkerij) verhalen gerelateerd aan de Welsh pony.

Door deze brede opzet is het magazine aantrekkelijk voor elke Welsh liefhebber in Nederland en België.

Oplage: 2.000 exemplaren
Frequentie: 6 keer per jaar


Tarieven Het Welsh Pony & Cob Magazine 2018


Terug naar Magazines